Pisa – resultat i Sverige

PISA är en utbildningsstudie som omfattar den generella kunskapen hos 15 åringar. PISA står för Programme for International Student Assessment och är den största undersökningen av detta slag i hela världen. Studien utförs var tredje år.

 

Ämnen som omfattas av PISA studien

I denna studie så testas eleverna i tre ämnen. Ämnena är matematik, läsförståelse och naturkunskap. I dessa ämnen mäts elevernas kunskap i bland annat att förstå processer, tolka information, lösa problem, förmågan att förstå, använda och reflektera över texter med mera. Trots att det bara är tre ämnen som är med i studien så är resultatet ändå omfattande i och med bredden på ämnena.

PISA studien är även ett mått för hur utlärningen ser ut i skolan. Givetvis har eleverna ett ansvar över sin egna skolgång men det är hur skolan arbetar som har den största vikten i resultatet. Om en skolas elever är framgångsrika är det ett bra mått på att skolan är bra. Att en skola är bra innefattar många saker som att rektorn och ledningen är bra och att lärarna har de verktyg som krävs för att eleverna ska lära sig på bästa sätt. Men även saker som man kanske inte direkt kopplar till studier, men som ändå är viktiga för att optimera inlärningen. Det handlar om att eleverna rör på sig, är ute mycket för att få frisk luft och dagsljus och äter näringsrik mat. Detta är faktorer som påverkar inlärningen. Det är även viktigt att det finns rätt hjälp för elever med dyslexi.

 

matte

 

Länder i PISA studien

I denna studie är det runt 60 – 70 länder som deltar. I den senaste PISA studien var det 79 länder som deltog. Några av länderna som är med i denna omfattande studie är Japan, Finland, Nya Zeeland, Liechtenstein, Kanada, Estland, Sverige och många fler. Det är alltså länder från hela världens håll och kanter.

 

Dåligt resultat 2012 ifrågasattes

2012 uppmätte Sverige ett väldigt dåligt resultat i PISA studien. Från att ha legat över medel, till att helt plötsligt hamna under medel. Detta väckte stor debatt och det ifrågasattes hur Sverige kunde få ett så dåligt resultat helt plötsligt. En av faktorerna ansågs vara att Sverige under den tiden hade väldigt hög invandring, och att eleverna ännu inte hade anpassat sig till det svenska språket och skolan. Men faktum var att resultatet sjönk för samtliga grupper, inklusive de som är från Sverige.

 

Uppåtgående trend av Sveriges resultat i PISA

Sedan det dåliga året 2012 har Sveriges trend i PISA studien gått uppåt. Nu ligger Sverige över medel igen. Redan 2015 gick resultatet upp för att sedan gå upp ännu mer 2018. Att Sverige har ett ökat resultat i två mätningar i rad bevisar att vi är på väg uppåt. Ett bra eller dåligt resultat kan vara en tillfällighet, men när det är två resultat som pekar åt samma håll är det inte längre en tillfällighet. Speciellt inte med tanke på att det skiljer tre år mellan studierna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *