Inga produkter i varukorgen.

En blogg om läromedel & den svenska skolan

Om skolan

Läromedel

Bra läromedel är en mycket viktig grundsten i utbildningen.

PISA undersökning

Var tredje år gör 15 åringarna en världsomfattande studie som mäter kunskapen hos eleverna.

Gratis skolgång

Skolan är avgiftsfri och det är viktigt att den fortsätter att vara det utan extra avgifter.

Extra hjälp

Vissa elever behöver extra hjälp i skolgången i form av till exempel andra läromedel eller en assistent.

Digitalisering av skolan

Vi lever i en digital värld och givetvis borde skolan följa utvecklingen och bli digitaliserad.

Privatekonomi

Privatekonomi är ett ämne som borde integreras i skolan för en bättre ekonomisk framtid.

Med start i förskolan

Skolgången och grunden för utbildning och inlärning startar redan i förskolan. Barn kan lära sig mer än vad man tror och med rätt utbildning och rätt läromedel för eleverna så kan inlärningen optimeras, redan med start i förskolan. Utbildningen och kunskapen byggs sedan på för att eleverna ska vara färdigutbildade när de lämnar skolan. Detta gäller även för de elever med funktionshinder då utbildningen ska vara lika för alla och anpassad efter individen.

Svensk skola & läromedel

I den svenska skolan har vi bra läromedel redan idag. Men de kan alltid optimeras och bli bättre, precis som allt annat. En sak som definitivt kan bli bättre är de individanpassade läromedlen. Idag använder alla samma läromedel, vilket egentligen inte är särskilt hållbart med tanke på att alla har olika förutsättningar. Detta gäller inte bara de som har något funktionshinder utan alla elever. Alla har olika sätt som de lär sig allra bäst på, så att studiematerialet är detsamma för alla är inte den bästa lösningen. Digitalisering av skolan

Skolan genomgår just nu en digitalisering. Mer och mer undervisning sker på digitala plattformar via datorer eller surfplattor. Digitaliseringen i skolan måste ske då den digitala verksamheten i samhället är mycket stor. Inom en digitaliserad skola är det betydligt lättare att anpassa läromedel efter individen. Att ha olika böcker till alla elever kan vara svårt, men på en dator sker det enkelt. Alla har en varsin dator eller surfplatta, men vad som finns i den kan skilja sig från elev till elev. Digitaliseringen av skolan är en viktig väg framåt för samhället och det svenska skolväsendet.

 

 

Inte bara läromedel bör förbättras

Att läromedlen förbättras är en jättebra sak, och det är viktigt. Men det är även viktigt att se över vad som lärs ut i skolan, och inte bara hur det sker. Det är viktigt att skolan håller sig väl uppdaterad med vad som händer runt om i världen för att få en bild av vad som är aktuellt. Givetvis är det viktigt att lära sig historia, men det är lite märkligt att skolan fokuserar mer på vad som har hänt tidigare än den världen vi lever i idag.


Ett stort problem idag är unga som skuldsätter sig. De handlar på kredit, tar snabblån och vet inte hur man betalar räkningar eller att det är ränta på lån och krediter. Detta är en indikator på att privatekonomi är något som bör tas upp i skolan. Men även andra saker sker i samhället. Skolan måste vara uppmärksam på vad som är aktuellt och det borde finnas bättre läromedel som gynnar inlärningen av dessa saker. Med en digitalisering är det enklare att snabbare få fram aktuella läromedel.

 

Senaste Bloggar