Dyslexi – hjälpmedel i skolan

Dyslexi är läs- och skrivsvårigheter. Det är något som påverkar skolgången i allra högsta grad eftersom att det mesta handlar om att läsa och skriva. Men det finns hjälp att få. Ju tidigare en diagnos fastställs desto snabbare kan hjälpen sättas in. Har ni inte märkt av något hemma så brukar det märkas relativt snabbt i skolan.

 

Talböcker, datorer och rättstavningsprogram

Med dagens teknik och skolans digitalisering så finns det mycket hjälp att få vid dyslexi. En person med dyslexi har vanligtvis svårt att läsa, men inte svårt att lyssna. Därför kan ljudböcker vara ett bättre alternativ. Handlar dyslexin mer om svårigheter att skriva så kan en dator med ett rättstavningsprogram vara ett bra alternativ. Det både hjälper eleven att skriva den texten som eleven försöker skriva, plus att eleven får se hur det felstavade ordet egentligen ska stavas. Detta kan i sin tur leda till att personen till slut lär sig.

 

Längre tid på prov och uppsatser

Det är bra att låta personer med dyslexi få lite längre tid på sig vid prov och inlämning av uppsatser som ett hjälpmedel för dyslexin. Detta gör att eleven kan skriva i sin takt utan att behöva stressa och resultatet kommer då att bli bättre. Vid stress blir det oftast ännu tokigare än vad det redan är, så det bör undvikas. Hur mycket extra tid eleven ska få bör bedömas individuellt efter hur mycket problem dyslexin ger och av vilken grad den är.

 

Assistent för svår dyslexi

De allra flesta med dyslexi klarar dig bra med ovanstående hjälpmedel. Men det finns de som har en svårare typ av dyslexi där varken talböcker eller rättstavningsprogram räcker till. I dessa fall kan det behövas en assistent. Assistenten finns där för eleven, lite som en personlig lärare. Även barn med ADHD kan behöva en assistent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *