Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Det sker en digitalisering i hela världen. Mer och mer blir digitalt och digitaliseringen sker även i skolan. Hela vägen från förskolan och upp till vuxenutbildningar sker det en digitalisering.

 

Digitalisering av skolan

I och med att världen blir mer och mer digital är det viktigt att även skolan hänger med. Hänger man inte med i utvecklingen hamnar man automatiskt efter trots att man egentligen står stilla. Det digitala samhället utvecklas snabbare än vad digitaliseringen i skolan sker, men de flesta skolorna har en plan för hur de ska ta sig framåt i digitaliseringen av skolan. Så många som sju av tio skolor har en plan för en digital framtid. Men det är inte bara att börja över en dag utan det kräver förändringar i läroplanen, inköp av ny teknik med mera. Att ändra en hel skola är inte lätt.

 

Digitala nationella prov

Det sker ett utvecklingsarbete för att digitalisera de nationella proven. Det är tusentals skolor som berörs av förändringen. När så många skolor berörs kommer det inte utan problem. Ett problem är att alla skolor inte har det materialet som behövs för en digitalisering av denna typen. Det som behövs för att utföra nationella proven är datorer, och alla skolor har inte tillgång till att använda så många datorer samtidigt. Men det behöver även finnas digital kompetens på skolorna. Det måste finnas någon ansvarig lärare som är väl införstådd i systemet som används och även en IT tekniker som kan assistera vid eventuella problem.

 

 

Lärarna måste skaffa sig digital kompetens

Alla lärare som ska arbeta med ämnen som sker mer eller mindre digitalt måste ha en viss digital kompetens. För de nya lärarna är detta inget problem då digitaliseringen kommer att finnas mer och mer i lärarutbildningen. Men för de äldre lärarna kan detta bli ett problem. Vissa äldre personer använder minimal teknik och det kan därför vara svårt att komma in i det på en professionell nivå. Det kan därför krävas mer utbildning och längre tid innan målen om digitaliseringen kan uppnås.

 

För- och nackdelar med en digitalisering av skolan

En stor fördel är att skolan kommer ikapp samhället. Idag ligger skolan efter och har något som skulle kunna beskrivas som en omodern undervisning. Datorer och digitala hjälpmedel används överallt förutom i just skolan. En annan fördel är att elever kommer att kunna hänga med i skolan på distans. Om man till exempel är sjuk så kommer det att till viss mån gå att hänga med i undervisningen via de digitala plattformarna för att slippa halka efter. För personer med dyslexi kan speciella program installeras för en effektivare hjälp att stava.

En nackdel med digitaliseringen är att vi inte längre kommer använda handskrift. Detta är väldigt debatterat, men frågan är hur viktigt det är att kunna skriva för hand i framtiden. Ytterligare en nackdel är att det är väldigt dyrt att införskaffa datorer och digitalt material till alla skolor. Men å andra sidan kommer det skäras ned på fysiskt läromedel, så i längden blir det inte dyrare.

Utöver dessa finns det en hel rad med för- och nackdelar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *