studera

När man studerar är det viktigt att ha rätt studieteknik för att kunna ta in och lagra så mycket fakta som möjligt. När man studerar handlar det i de flesta fallen om att lagra fakta. Studerar man till exempel historia så handlar det om att komma ihåg alla viktiga årtal och de händelser som skedde […]