Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning AB
Ordförande
Helena Holmström
Förlagschef Natur & Kultur
Vice ordförande
Tobias Karlström
VD Sanoma Utbildning AB
Ledamot
Henrik Killander
VD Folkuniversitets förlag
Ledamot
Stefan Martell
Förlagschef Wolters Kluwer
Sverige AB
Ledamot
Åsa Norberg
VD Liber AB
Ledamot
Stellan Wigh
VD Digilär AB
Ledamot
Johan Scharp
VD SICA Läromedel
Suppleant