Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om läromedel.

VD Rickard Vinde
E-post rickard.vinde@svenskalaromedel.se
Mobil +46 (0)70 843 12 11

Ekonom Roy Rue
E-post roy.rue@svenskalaromedel.se
Mobil +46 (0)70 193 79 42

Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sverige
Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.