PISA är en utbildningsstudie som omfattar den generella kunskapen hos 15 åringar. PISA står för Programme for International Student Assessment och är den största undersökningen av detta slag i hela världen. Studien utförs var tredje år.   Ämnen som omfattas av PISA studien I denna studie så testas eleverna i tre ämnen. Ämnena är matematik, […]