Yttrande Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 207:60

Svenska Läromedel yttrar sig över betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60 och menar att utbudet av läromedel i minoritetsspråken ska säkras med en produktionsstödsmodell.

Länk till yttrandet