Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Yttrande Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 207:60

Publicerad: 5 oktober, 2017 under: Yttranden

Svenska Läromedel yttrar sig över betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60 och menar att utbudet av läromedel i minoritetsspråken ska säkras med en produktionsstödsmodell.

Länk till yttrandet

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.