Yttrande EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet SOU 2017:49

Svenska Läromedel yttrar sig över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet SOU 2017:49 och  menar att det är angeläget för utbildningsväsendets utveckling att regler inte hindrar användningen och utvecklingen av digitala läromedel.

Länk till yttrandet