Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Yttrande EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet SOU 2017:49

Publicerad: 15 september, 2017 under: Yttranden

Svenska Läromedel yttrar sig över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet SOU 2017:49 och  menar att det är angeläget för utbildningsväsendets utveckling att regler inte hindrar användningen och utvecklingen av digitala läromedel.

Länk till yttrandet

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.