Svenska Läromedel är huvudorganisation för läromedelsförlagen i Bonus Copyright Access. Vi tillhandahåller statistik på hur mycket tryckta och digitala läromedel skolan skaffar i olika ämnen, är delägare i Skolforum och bevakar medlemsföretagens upphovsrätt och arbetar med andra branschgemensamma frågor.