Svenska Läromedel yttrar sig om Skolkommissionens slutbetänkande

Svenska Läromedel har yttrat sig till utbildningsdepartementet om Skolkommissionens slutbetänkande.

Vi föreslår att lärares och elevers rätt till läromedel stärks i lagen och att läromedel ska vara en viktig resursfaktor för huvudmän och skolor.

Yttrande om skollagen m.m.

Yttrande om finansiering m.m.