Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Svenska Läromedel yttrar sig om Skolkommissionens slutbetänkande

Publicerad: 6 september, 2017 under: Yttranden

Svenska Läromedel har yttrat sig till utbildningsdepartementet om Skolkommissionens slutbetänkande.

Vi föreslår att lärares och elevers rätt till läromedel stärks i lagen och att läromedel ska vara en viktig resursfaktor för huvudmän och skolor.

Yttrande om skollagen m.m.

Yttrande om finansiering m.m.

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.

Läromedelsportalen

Här har vi samlat våra digitala läromedel för att du enkelt ska kunna välja det som är bäst för dig och dina elever.