Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Våra tjänster

Svenska Läromedels verksamhet bedrivs av Svenska Läromedel Service AB. Bland tjänsterna som medlemsföretagen i föreningen får ingår bevakning av läromedelsförlagens intressen i Bonus Copyright Access och utbetalning av kopieringsersättning, branschstatistik tre gånger om året, dialog med riks- och kommunpolitiker och andra skolaktörer om vår grund samt avgivande av remissyttranden, anordnade av Skolforum, affärsinformation till företagschefer samt internationell omvärldsbevakning.

 

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.