Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Styrelse i Svenska Läromedel Service AB

 

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning AB
Ordförande
Helena Holmström
Förlagschef Natur & Kultur
Vice ordförande
Tobias Karlström
VD Sanoma Utbildning AB
Ledamot
Henrik Killander
VD Folkuniversitets förlag
Ledamot
Stefan Martell
Förlagschef Norstedts
Juridik AB
Åsa Norberg
VD Liber AB
Ledamot
Stellan Wigh
VD Digilär AB
Ledamot
Johan Scharp
VD SICA Läromedel
Suppleant
 

 

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.

Läromedelsportalen

Här har vi samlat våra digitala läromedel för att du enkelt ska kunna välja det som är bäst för dig och dina elever.