Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Styrelsen i Svenska Läromedel

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning AB
Ordförande
Helena Holmström
Förlagschef Natur & Kultur
Vice ordförande
Angelica Hedin
Redaktionschef Clio Bonnier Education AB
Ledamot
Tobias Karlström
VD Sanoma Utbildning AB
Ledamot
Henrik Killander
VD Folkuniversitets förlag
Ledamot
Stefan Martell
Förlagschef Norstedts Juridik AB
Ledamot
Åsa Norberg
VD Liber AB
Ledamot
Johan Scharp
VD SICA Läromedel
Suppleant
Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.