Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Internationellt

Svenska Läromedel är representerade i Educational Publishers Forum EPF inom International Publishers Association IPA. Vi är också representerade i Federation of European Publishers FEP.

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.