Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Om oss

Svenska Läromedel är en branschorganisation med 15 medlemsföretag som står för 80-90 av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Svenska Läromedel består av Föreningen Svenska Läromedel och Svenska Läromedel Service AB. Läromedelsförlag är medlemmar i föreningen. Verksamheten bedrivs delvis av bolaget. Svenska Läromedel används som ett varumärke för verksamheten.

Föreningen och bolaget leds av varsin styrelse. Rickard Vinde direktör i föreningen och VD i bolaget.

 

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.