Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Stärk upphovsrätten

En stark upphovsrätt ger författare en rimlig ersättning för de många timmar det tar att författa läromedel och kurslitteratur och läromedelsförlag ersättning för den utveckling som redaktörer, systemutvecklare och andra medarbetare står för och dessutom förutsättningar att investera i ny utveckling, inte minst av kostsamma digitala verk.

Men upphovsrätten är ifrågasatt av många som tror att allt kan vara gratis och att professionellt författande och förlagsarbete inte behövs. Det är en inställning som undergräver förutsättningarna för att utveckla läromedel och kurslitteratur och därmed också Sverige som kunskapsnation.

Svenska Läromedel vill därför att upphovsrätten och respekten för denna ska stärkas.

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.