Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Mer tid för lärande

Svenska Läromedel och medlemsförlagen drev under 2013-2014 kampanjen Mer tid för lärande MTFL  som tog sin utgångspunkt i att lärare hade för litet tid att möta sina elever, kärnuppgiften.

MTFL:s vision

MTFL vill öka fokus i utbildningsdebatten på lärarens avgörande roll för förbättrade kunskapsresultat. Vi är övertygade att vi förbättrar elevers kunskapsresultat mest effektivt genom att skapa tid för lärarna och mötet mellan lärare och elev. Bakom kampanjen står medlemsförlagen i Svenska Läromedel och den stöds av många lärare, föräldrar och elever.

MTFL-bild

Vi vill nå vår vision genom att fokusera på tre frågor

  1. Skapa tid för mötet mellan lärare och elev
  2. Fyll digitaliseringen med innehåll
  3. Gör skolan likvärdig

 

MTFL:s rapporter

Skolans bortglömda fråga

Dags att ta Sverige tillbaka till PISA-toppen

 

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.