Läromedelsföretag som är medlemmar i Svenska Läromedel är med och bidrar till branschens och utbildningsväsendets utveckling. Medlemsföretag får del av vår branschstatistik, upphovsrättsbevakning, omvärldsbevakning och övriga tjänster. Medlemsföretag får hantering av Bonus-medel utan administrativ avgift och rabatt på sin monter på Skolforum.

Läromedelsföretag är välkomna att ansöka om medlemskap.

Kansliet lämnar gärna ytterligare information.