På universitet och högskola är kurslitteraturen verktyg för lärare att undervisa och för elever att studera. Kurslitteraturen ger en grund för forskning och yrkesliv.

Svenska Läromedel vill därför att elever ska få tillräckliga studiemedel och ekonomiska förutsättningar att anskaffa den kurslitteratur som ingår i utbildningen.