Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Kompletterande kopiering

Lärare och elever i skolan och lärare och studenter på universitetet och högskolan har ibland ett praktiskt behov av att kopiera ur en lärobok, roman eller tidning, att skanna in eller att skriva ut sidor från nätet. (Även skanning och utskrift från nätet är i upphovsrätten kopiering.)  Läromedelsföretagen vill att man, i begränsad utsträckning, enkelt ska kunna göra det och därigenom komplettera läromedel och kurslitteratur.

Svenska Läromedel och andra organisationer som företräder upphovsmän och rättighetshavare ingår därför genom Bonus Copyright Access avtal som ger rätt till det.

Läs hos Skolverket hur du får kopiera

Texter – upphovsrättsguide för lärare

Läs hos Bonus Copyright Access hur du får kopiera

Förskolor
Kommunal grundskola och gymnasium
Fristående grundskola och gymnasium

Högskola och universitet

Arbetsplatser

De viktigaste regeln är att man får kopiera högst 15 procent av totalt antal sidor ur ett upphovsrättsligt skyddat verk men aldrig mer än 15 sidor, den s.k. 15-15-regeln. För utskrifter från nätet gäller 15 A4-sidor. Det är inte tillåtet att kopiera övningsböcker som elever ska skriva i och som är förbrukningsmaterial. Kopiering av förlagsutgivna läromedel får inte ersätta eller minska nyankskaffningen av förlagsutgivna läromedel som normalt används i undervisningen. De kopierade sidorna får delas med e-post och inom en undervisningsgrupp i ett slutet nätverk på skolan. Vid kopiering ska man alltid ange upphovsmannens namn och källan. Avtalen gäller inte för digitala läromedel med särskilda avtal. Motsvarande regler gäller för förskolor, universitet och högskolor samt arbetsplatser. Bonus-avtalen gäller även för utländska verk.

Bonus-avtalen ger ett avtalat undantag från kopieringsförbudet i lagen om upphovsrätt.  Undantaget i lagen för s.k. privatkopiering gäller inte heller på skolor m.m. Studenter som kopierar kurslitteratur som privatkopiering får inte heller kopiera hela böcker utan endast begränsade delar. Material som har laddats upp på nätet utan tillstånd är inte heller tillåtet att ladda ner och skriva ut.

 

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.

Läromedelsportalen

Här har vi samlat våra digitala läromedel för att du enkelt ska kunna välja det som är bäst för dig och dina elever.