Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Skolforum

Nästa Skolforum ordnas på Stockholmsmässan måndag-tisdag 29-30 oktober 2018.

Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel.

Skolforum fokuserar på kompetensutveckling och konkreta möjligheter att utveckla undervisningen. Programmet för 2018 är snart färdigt.

Skolforum och Framtidens Lärande skapar 2018 en ny, gemensam arena på Stockholmsmässan. Skolforum är Nordens största mötesplats för skolan och Framtidens lärande en mötesplats och konferens om digitalisering i skolan. De två mötesplatserna kompletterar varandra och blir ett forum för den svenska skolans utveckling.

Så fixar du bra kompetensutveckling på två dagar – Skolforum 2018

Länk till Skolforum

 

 

 

 

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.