Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

En bortglömd pusselbit i skolan – dags att alla elever får garanti på läromedel

Publicerad: 22 februari, 2018 under: Debattartiklar

Skolan är den viktigaste av samhällets institutioner för att individer, företag och hela Härnösand ska växa och utvecklas, skriver kommunalrådet Anders Gäfvert och andra vice ordföranden i skolnämnden Anna Davis samt VD Rickard Vinde i Tidningen Ångermanland – Allehanda. I skolan är professionella lärare viktigast. Det är de som gör att elever kan lära sig fakta, tänka kritiskt och förstå. Lärarna ska ge alla elever möjligheter att, efter sina förutsättningar, få så stora kunskaper som möjligt.

Men många elever får inte godkänt i grundskolans alla ämnen och blir därmed inte godkända för att gå på gymnasiet, vilket har blivit ett krav för att få ett arbete. Vi frågar oss därför om lärarna på Gerestaskolan, Hedda Wisingskolan och de andra skolorna i Härnösand verkligen får rätt förutsättningar för att undervisa.

För att få det måste lärarna vara delar i ett system. Lärare behöver kollegor, rektor, skolbibliotek, föräldrar som tycker att skolan är viktig, klassrum och utrustning. Ingen lärare kan uppfinna hjulet själv till varje lektion och hantera alla situationer som uppkommer och ändå undervisa på topp.

En systemdel som länge har glömts bort är läromedel. Lärarhandledningar ger lärare planering för hela läsåret. Läroböcker som är utvecklade av författare och specialiserade läromedelsförlag ger elever sammanhang och struktur i lärandet. I digitala läromedel finns interaktivitet, filmer och större möjligheter till individualisering och gynnar arbetet med olika lärstilar.

En skola kan inte ha mer än tio år gamla läromedel och ända tycka att undervisningen har hög kvalitet. Det är inte heller acceptabelt att en skola ersätter läromedel med att ge eleverna papperskopior av hela böcker, vilket ett tv-program nyligen visade att en skola som ska lära nyanlända svenska gör.

Vi vet att det finns läromedelsbrister i Härnösand. Men staden har stolta kunskapstraditioner och vi vill visa vägen. Vi föreslår att det ska undersökas om Härnösand kan besluta att alla elever både i grundskolan och gymnasieskolan ska få rätt till läromedel i alla ämnen.

Vi vill förena detta med regelbunden kompetensutveckling för lärare och en kvalitetssäkring. Skolorna skulle redovisa sin läromedelsanvändning och kommunen skulle svara upp med en avsättning i budgeten. Läromedel och hur man använder läromedel skapar förutsättningar för likvärdighet för elever i olika skolor.

Det är rätt tid att göra detta nu. Det ökande antalet obehöriga lärare behöver en professionell grund för undervisningen. Skolan måste överge tanken att det räcker med datorer och undersöka hur digitaliseringen ska användas för att höja kunskapsresultaten. Våra nyanlända måste få en ärlig chans att lära sig svenska och ta sig in på arbetsmarknaden.

Skolorna har regler för skolbibliotek, skolmatens nyttighet och skolans ventilation, men inga regler för den viktigaste kunskapsresursen. Men med en rätt till läromedel skulle lärarna i Härnösands skolor få en viktig förutsättning för att låta alla elever få så stora kunskaper som möjligt för att bidra till Härnösands utveckling.

Vi vill att alla elever ska få en läromedelsgaranti!

Anders Gäfvert (M)

kommunalråd

Anna Davis (M)

andra vice ordförande skolnämnden

Rickard Vinde

vd Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i Tidningen Ångermanland – Allehanda den 22 februari 2018.

Länk till debattartikeln

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.