Läromedel behövs för skolans digitalisering

Publicerad: 26 november, 2014 under: Nyheter

Svenska Läromedel gav Jan Hylén i uppdrag att beskriva och jämföra i IT-satsningar i Danmark, Norge, Nederländerna och England. Resultatet presenteras i rapporten Läromedel behövs för skolans digitalisering. Enligt Jan Hylén har satsningarna dessa länder utmärkts av ett helhetstänkande. Både infrastruktur, läromedel, kompetensutveckling för lärare och andra aspekter har beaktats. Ibland stöttar staten inledningsvis aktivt utvecklingen av läromedel men förlitar sig senare på läromedelsförlagen och den kommersiella marknaden. I rapportens avslutning uttalar Svenska Läromedel att en satsning med Danmark som exempel är önskvärt i Sverige.

Läromedel behövs för skolans digitalisering

”Lärare larmade om bristen på skolböcker”

Publicerad: 23 juni, 2014 under: Nyheter

Läraren Lilibet Gustafsson uppgav nyligen för kommunfullmäktige i Finspång att eleverna i Grosvadskolan i flera år saknat läroböcker i de flesta ämnen och att lärare därför olagligt kopierar hela böcker. Utbildningsrådet Ulrika Jeansson förklarade att det inte är kommunens utan rektors ansvar. Skolinspektionen, som flera gånger pekat på bristen på läromedel och huvudmannens yttersta ansvar, skulle inte hålla med.

Länk till Norrköping Tidningar