Anteckningar på lektioner kan inte ersätta läroböcker

Publicerad: 26 maj, 2014 under: Debattartiklar

I en debattartikel i Sydsvenskan tar vi upp skolan i Lomma. Den fungerar väl men föräldern Lotta förklarar i Sydsvenskan att hon känner sig utesluten från att vara delaktig sina barns lärande eftersom de saknar läroböcker. Vi replikerar att man Lomma i lutat sig tillbaka och inte låter varje elev utvecklas efter sina egna ttningar. Tioåringars lektionsanteckningar kan inte ersätta auktoriserade läroböcker som följer läroplanen, har beprövad metodik och hög kvalitet.