En lärverktygsstrategi skulle underlätta för lärarna att välja de verktyg som passar bäst för situationen, anser Rickard Vinde, som skriver att detta gäller alla verktyg, inte bara datorer.

I en debattartikel i Skolledaren nummer 8/14 efterlyser Örjan Johansson på Atea – ett företag specialiserat på IT-infrastruktur – en strategi för datorer, detta skolans ”dyraste pedagogiska verktyg”. Skattemedel används i dag ineffektivt och rektorer är ointresserade. Många elever har i dag en egen dator och antalet ökar snabbt. Enligt Örjan Johansson kostar en dator 2 000 kronor per år. Enligt Skolverket används datorerna litet i undervisningen. Det är förstås inte effektivt.Men datorer har i sig inget som helst pedagogiskt värde. Datorer är teknik.

Det är lärares användning av datorerna som kan vara pedagogisk, exempelvis att träna kritisk tänkande genom att jämföra internetsidor med olika perspektiv. Lärares uppgift är att systematiskt undervisa läroplanens innehåll med kunskap, förmågor och värden. För att vara effektiva måste skolor därför till datorerna skaffa digitala läromedel som följer läroplanen, har beprövad pedagogik och hög kvalitet. Men en elev i grundskolan får idag digitala läromedel för endast 27 kronor per år, vilket betyder att de allra flesta elever inte får några alls. Utan digitala verktyg som främjar undervisningsuppdraget, är det inte konstigt att lärare låter datorer stå oanvända.

Det finns också undersökningar som visar att lärare efterlyser professionellt utvecklade digitala läromedel både som lärarverktyg och för att höja elevers motivation och kunskapsresultat. Att begära att enskilda lärare på sin arbetstid ska göra undervisningsmaterial är inte heller rimligt. I en sammanfattning av forskningsprojektet Unos Uno slås fast att det ”är ineffektivt ur alla synpunkter – tidsanvändning såväl som kvalitet – att låta varje lärare uppfinna och producera sina egna läromedel”.Örjan Johansson efterlyser en strategi. Men det som behövs är inte en strategi bara för datorer utan en samlad strategi för alla de lärverktyg som lärare ska bygga sin undervisning på.

Det behövs en strategi för läromedel, annat undervisningsmaterial, datorer och andra lärverktyg. Med vår kvalitetspolicy vill Svenska Läromedel bidra till att varje skola kan utveckla en sådan.Rektorer är, enligt min erfarenhet, visst intresserade av datorer, men de har hittills sällan tagit ett helhetsansvar. En lärverktygsstrategi skulle vara ett underlag för elevers skolval och huvudmannens utvärdering av skolans styrning och resultat.En sådan strategi skulle också säkra att lärare faktiskt hade förutsättningar att till varje lektion välja de lärverktyg som är bäst för undervisningssituationen.

Rickard Vinde
Legitimerad lärare och vd i Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i Skolledaren nr 10 den 9 december 2014.

Länk till Skolledaren

”Bara en fjärdedel får nya skolböcker”

Publicerad: 3 november, 2014 under: Debattartiklar

Plats 71 får Bromölla i en ranking av Sveriges skolkommuner. Men när Sveriges Kommuner och Landsting SKL gör samma sak och mäter hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som klarar alla mål blir det plats 101, gult varningsbetyg. Det är inte helt okej. Ett område där detta betyg är mer än motiverat är resurser, bl.a. till läromedel.

När högstadieelever får räcka upp handen har bara en fjärdedel fått en ny lärobok denna hösttermin. Att nya böcker är sådant som behövs för att bedriva en vettig undervisning, uppger också ordföranden i Lärarförbundet i Bromölla. Som förälder upplever hon själv att det används mycket stenciler för att spara pengar. Ordföranden i kommunstyrelsen Åke Hammarstedt uppger att det är fel av skolor att inte köpa de böcker som behövs men att han inte fått signaler från verksamheten att pengar saknas.

Läromedel följer läroplanen, har beprövad pedagogik och hög kvalitet. De översätter läroplanen till praktisk undervisning. Lärare får ett verktyg för sitt arbete och slipper leta efter sämre material på nätet eller stå vid kopiatorn och kopiera ur gamla böcker. De får i stället mer tid till att möta varje elev. Elever får en stomme för sin kunskapsutveckling under hela kunskapsresan, termin för termin, från förskoleklass till årskurs 3 i gymnasiet.

Vad som ofta glöms är hur viktiga läromedel är för likvärdigheten. Att läraren och gruppen har en gemensam utgångspunkt är enligt forskningen viktigt för allas lärande. Utan läromedel försvagas m.a.o. den kompensatoriska förmåga som i Bromölla behövs särskilt för den femtedel av eleverna som idag inte klarar skolans mål.

Skolpolitiker kan inte lämna över en påse pengar till skolan men inte ta ansvar. Skolinspektionen har också angett att huvudmannen är ansvarig även för att det finns läromedel. En elev i grundskolan fick enligt Svenska Läromedels statistik 2013 nya läromedel för 546 kr. Ett enkelt telefonsamtal till Dalaskolan Norra visar att elever på den skolan hittills i år fått läromedel för 242 kr. Sådana samtal kan både lärare och elever i Bromölla ringa. Sedan kan de skicka de signaler till Åke Hammarstedt som det verkar som om han saknat men ärligt vill ha för att kunna agera.

Rickard Vinde

Legitimerad lärare och VD i Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i den trycka versionen av Kristianstadsbladet den 3 november 2014.

”Läromedel väg till PISA-topp”

Publicerad: 2 oktober, 2014 under: Debattartiklar

Om Sverige ska tillbaka till PISA-toppen måste skolan vara ett system som förstärker lärares kompetens och låter dem komma till sin rätt, skriver vi i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Läromedel som översätter läroplanen till undervisning under hela läsåret är en stomme i det systemet.

”Lärverktyg ger högre kunskap”

Publicerad: 21 augusti, 2014 under: Debattartiklar

I en debattartikel i Skolvärlden förklarar vi att det nya skolforskningsinstitutet ska studera val av effektiva lärverktyg. Det kommer att främja lärares kunskap att välja lärverktyg och läromedel. Det vill också Svenska Läromedel främja med sin kvalitetspolicy.

”Läromedel lärarens viktigaste verktyg”

Publicerad: 1 juli, 2014 under: Debattartiklar

Läraren Lilibet Gustafsson förklarade i Norrköpings Tidningar att lärare och elever på Grosvadsskolan saknar läromedel men att Finspångs kommun avvisat hennes begäran om anslag. I en debattartikel påpekar vi att huvudmannen har ett ansvar för att det finns läromedel av god kvalitet och att lärare, elever och föräldrar skulle välkomna att kommunpolitikerna lyssnade på Lilibet Gustafsson.

Anteckningar på lektioner kan inte ersätta läroböcker

Publicerad: 26 maj, 2014 under: Debattartiklar

I en debattartikel i Sydsvenskan tar vi upp skolan i Lomma. Den fungerar väl men föräldern Lotta förklarar i Sydsvenskan att hon känner sig utesluten från att vara delaktig sina barns lärande eftersom de saknar läroböcker. Vi replikerar att man Lomma i lutat sig tillbaka och inte låter varje elev utvecklas efter sina egna ttningar. Tioåringars lektionsanteckningar kan inte ersätta auktoriserade läroböcker som följer läroplanen, har beprövad metodik och hög kvalitet.