Anteckningar på lektioner kan inte ersätta läroböcker

Publicerad: 26 maj, 2014 under: Debattartiklar

I en debattartikel i Sydsvenskan tar vi upp skolan i Lomma. Den fungerar väl men föräldern Lotta förklarar i Sydsvenskan att hon känner sig utesluten från att vara delaktig sina barns lärande eftersom de saknar läroböcker. Vi replikerar att man Lomma i lutat sig tillbaka och inte låter varje elev utvecklas efter sina egna ttningar. Tioåringars lektionsanteckningar kan inte ersätta auktoriserade läroböcker som följer läroplanen, har beprövad metodik och hög kvalitet.

Nationell IT-strategi för läromedel

Publicerad: 4 maj, 2014 under: Yttranden

Nationellt Forum för skolans digitalisering, som drivs av Sveriges Kommuner med flera organisationer som deltagare, har Nationella strategi-bloggen. På bloggen diskuteras en nationell IT-strategi förskolan. Svenska Läromedel gör den 4 maj 2014 ett inlägg.

Lättläst SOU 2013:58

Publicerad: 17 januari, 2014 under: Yttranden

Svenska Läromedel yttrar sig till kulturdepartementet över betänkandet Lättläst SOU 2013:58 och menar att staten har ett ansvar för att alla med stora svårigheter att läsa får texter som de kan tillägna sig. Vi framför synpunkter på hur det ansvaret bör organiseras.