”Bara en fjärdedel får nya skolböcker”

Publicerad: 3 november, 2014 under: Debattartiklar

Plats 71 får Bromölla i en ranking av Sveriges skolkommuner. Men när Sveriges Kommuner och Landsting SKL gör samma sak och mäter hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som klarar alla mål blir det plats 101, gult varningsbetyg. Det är inte helt okej. Ett område där detta betyg är mer än motiverat är resurser, bl.a. till läromedel.

När högstadieelever får räcka upp handen har bara en fjärdedel fått en ny lärobok denna hösttermin. Att nya böcker är sådant som behövs för att bedriva en vettig undervisning, uppger också ordföranden i Lärarförbundet i Bromölla. Som förälder upplever hon själv att det används mycket stenciler för att spara pengar. Ordföranden i kommunstyrelsen Åke Hammarstedt uppger att det är fel av skolor att inte köpa de böcker som behövs men att han inte fått signaler från verksamheten att pengar saknas.

Läromedel följer läroplanen, har beprövad pedagogik och hög kvalitet. De översätter läroplanen till praktisk undervisning. Lärare får ett verktyg för sitt arbete och slipper leta efter sämre material på nätet eller stå vid kopiatorn och kopiera ur gamla böcker. De får i stället mer tid till att möta varje elev. Elever får en stomme för sin kunskapsutveckling under hela kunskapsresan, termin för termin, från förskoleklass till årskurs 3 i gymnasiet.

Vad som ofta glöms är hur viktiga läromedel är för likvärdigheten. Att läraren och gruppen har en gemensam utgångspunkt är enligt forskningen viktigt för allas lärande. Utan läromedel försvagas m.a.o. den kompensatoriska förmåga som i Bromölla behövs särskilt för den femtedel av eleverna som idag inte klarar skolans mål.

Skolpolitiker kan inte lämna över en påse pengar till skolan men inte ta ansvar. Skolinspektionen har också angett att huvudmannen är ansvarig även för att det finns läromedel. En elev i grundskolan fick enligt Svenska Läromedels statistik 2013 nya läromedel för 546 kr. Ett enkelt telefonsamtal till Dalaskolan Norra visar att elever på den skolan hittills i år fått läromedel för 242 kr. Sådana samtal kan både lärare och elever i Bromölla ringa. Sedan kan de skicka de signaler till Åke Hammarstedt som det verkar som om han saknat men ärligt vill ha för att kunna agera.

Rickard Vinde

Legitimerad lärare och VD i Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i den trycka versionen av Kristianstadsbladet den 3 november 2014.

Nyhetsbrev nr 7

Publicerad: 25 oktober, 2014 under: Nyhetsbrev

Vi skriver i Uppsala Nya Tidning att skolan måste vara ett förstärkande system. Skolfederation gör det enkelt att använda olika digitala lärverktyg. Universitetskanslerämbetet har kritiserat turismutbildningar för bristande kurslitteratur. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter.

 

Opinion


”Läromedel väg till PISA-topp”

Om Sverige ska tillbaka till PISA-toppen måste skolan vara ett system som förstärker lärares kompetens och låter dem komma till sin rätt, skriver vi i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 2 oktober. Läromedel som översätter läroplanen till undervisning under hela läsåret är en stomme i det systemet.

Länk till Uppsala Nya Tidning

Länk till Aktuellt


Bevakning


”Vem skriver de öppna lärresurserna?”

Det var rubriken när Anna Ekström från Skolverket, Lennart Guldbrandsson från Wikipedia, Alex Amneus från Medierådet, Karin Linder från DIK och Rickard Vinde från Svenska Läromedel förde ett panelsamtal på Bok & Bibliotek i Göteborg den 25 september om läromedel, öppna lärresurser och skolbibliotekariers viktiga roll.

Länk till Youtube

Skolfederation

Med Skolfederation är det enkelt att med en enda inloggning nå olika digitala läromedel och andra lärverktyg. Allt flera kommuner ansluter sig nu.

Vi reflekterar att skolor behöver tillgång till Skolfederation om skolans digitalisering ska kunna

användas i undervisningen.

Länk till Youtube

Karlstad vill använd plus på gymnasiet till lärare och läromedel

Gymnasierna i Karlstad kommun har haft ett stort underskott som nu vänts till plussiffror. Ordföranden i gymnasienämnden Göran Nilsson vill frigöra pengar till lärare och läromedel.

Länk till Värmlands Folkblad

Kritik mot bristande kurslitteratur

Universitetskanslerämbetet UKÄ har riktat kritik mot närmare hälften av landets högskoleutbildningar i turism, bl.a. den vid Linköpings Universitet. Kritiken avser generellt att undervisning och examensarbeten inte håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Det finns också exempel på att kurslitteratur hämtas från andra ämnen än turismvetenskap.

Vi reflekterar att vetenskaplig kurslitteratur är grunden i en högskoleutbildning.

Länk till Linköpings Universitet

Yttrande till Myndigheten för radio och tv

Publicerad: 17 oktober, 2014 under: Yttranden

Svenska Läromedel menar i ett yttrande till Myndigheten för radio och tv att Sveriges Utbildningsradio AB UR bryter mot sändningstillståndet genom att producera läromedel.

Länk till yttrandet

Myndigheten för radio och tv lämnar i ett beslut den 15 december 2014 anmälan utan åtgärd eftersom gällande regler inte förbjuder UR att producera läromedel. I en i beslutshandlingen under rubriken Information infogad text anger myndigheten att Svenska Läromedels anmälan kommer att beaktas av myndigheten i det pågående regeringsuppdraget att analysera hur radio och tv i allmänhetens tjänst påverkar mediemarknaden.

 

”Läromedel väg till PISA-topp”

Publicerad: 2 oktober, 2014 under: Debattartiklar

Om Sverige ska tillbaka till PISA-toppen måste skolan vara ett system som förstärker lärares kompetens och låter dem komma till sin rätt, skriver vi i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Läromedel som översätter läroplanen till undervisning under hela läsåret är en stomme i det systemet.

Nyhetsbrev nr 6

Publicerad: 17 september, 2014 under: Nyhetsbrev

Kampanjen mer tid för lärande vill ta Sverige tillbaka till PISA-toppen. De flesta lärare i Finland använder läromedel på de allra flesta lektioner. UKÄ efterlyser bättre kurslitteratur på en turismutbildning. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter.

Opinion


”Lärverktyg ger högre kunskap”

I en debattartikel i Skolvärlden den 21 augusti förklarar vi att det nya skolforskningsinstitutet ska studera val av effektiva lärverktyg. Det kommer att främja lärares kunskap att välja lärverktyg och läromedel. Det vill också Svenska Läromedel främja med sin nya kvalitetspolicy.

Länk till Skolvärlden
Länk till kvalitetspolicyn

Bevakning


Mer tid för lärande

Kampanjen Mer tid för lärande driver frågorna 1. Skapa mer tid för mötet mellan lärare och elev 2. Fyll digitaliseringen med innehåll och 3. Gör skolan mer likvärdig. Alla frågorna har varit i fokus inför valet. MTFL har bidragit med rapporten Dags att ta Sverige tillbaka till PISA-toppen. Det är tydligt att tryckta och digitala läromedel är ett av svaren på de tre frågorna.

Länk till Dags att ta Sverige tillbaka till PISA-toppen

Majoriteten av finska lärare använder läromedel

Den finska Utbildningsstyrelsen granskar regelbundet undervisningen. Läromedel är en parameter.

En rapport från 2011 avser Historia och Samhällslära. Av lärarna i undersökningen uppgav 92 procent att de har nytta av läroböcker i Historia eller Samhällslära ofta eller nästan alltid och 81 procent uppgav att läroboken är en viktig informationskälla. Lärarna använder också internet mycket samt dagstidningar och tidskrifter. Självproducerat material används av 59 procent av respondenterna.

En annan rapport från 2012 behandlar Naturvetenskaper. Av lärare i Geografi använder 75 procent läroböcker på alla eller nästan alla lektioner. För lärare i Kemi är siffran 76 procent. Annat undervisningsmaterial används också.

Vi reflekterar att finska lärare i hög utsträckning använder läromedel som grund i undervisningen och kompletterar med många olika undervisningsmaterial. Om förlagsutgivna läromedel med det centrala innehållet också i Sverige var en självklar del i undervisningen skulle kunskapsresultaten vara högre.

Rapporterna har sammanfattningar på svenska som inte behandlar läromedel. Texten ovan är en icke-professionell översättning. Den noggranna läsaren bör ta del av rapporterna i sin helhet.

Lärarna i Säter vill ha aktuella läromedel

Lärarna i Klockarskolan i Säter tycker det är hög tid att byta ut läromedel som är anpassade till den gamla läroplanen LPO94, rapporterar Dala-Demokraten den 4 juni under rubriken ”Behöver pengar till läromedel”. Förvaltningschefen ska undersöka om det är möjligt att ta 315 000 kr ur den centrala reserven.

Vi hoppas förstås att lärare och elever på Klockarskolan fick börja höstterminen med verktyg som enkelt ger de tillgång till det centrala innehållet till varje lektion.

Länk till Dala-Demokraten

Skolforum

Delta i Jakten på framtidens skola på Skolforum på Stockholmsmässan måndag-tisdag 27-28 oktober. Det är hög tid att skaffa biljett om du inte redan har gjort det. Lärare får möjligheter att utvecklas och diskutera karriär med arbetsgivare. OECD:s Andreas Schleicher talar under rubriken One way to Pisa, Skolverkets generaldirektör Anna Ekström om Åtgärder för att minska skillnaderna mellan svenska skolor och Marie Linvall Wahlberg under rubriken Ställ frågor i stället för svar – om kollegialt lärande.

UKÄ efterlyser bättre kurslitteratur i turismutbildning

Universitetskanslersämbetet kritiserar kandidatexamen i turism vid Linköpings Universitet. Studenternas examensarbeten är inte vetenskapliga nog. Undervisningen är inte heller tillräckligt kopplad till aktuell forskning. Det förekommer också att kurslitteraturen alltför mycket hämtas från andra ämnen.

Länk till Linköpings Universitet

”Lärverktyg ger högre kunskap”

Publicerad: 21 augusti, 2014 under: Debattartiklar

I en debattartikel i Skolvärlden förklarar vi att det nya skolforskningsinstitutet ska studera val av effektiva lärverktyg. Det kommer att främja lärares kunskap att välja lärverktyg och läromedel. Det vill också Svenska Läromedel främja med sin kvalitetspolicy.