”Läromedel väg till PISA-topp”

Publicerad: 2 oktober, 2014 under: Debattartiklar

Om Sverige ska tillbaka till PISA-toppen måste skolan vara ett system som förstärker lärares kompetens och låter dem komma till sin rätt, skriver vi i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Läromedel som översätter läroplanen till undervisning under hela läsåret är en stomme i det systemet.

Nyhetsbrev nr 6

Publicerad: 17 september, 2014 under: Nyhetsbrev

Kampanjen mer tid för lärande vill ta Sverige tillbaka till PISA-toppen. De flesta lärare i Finland använder läromedel på de allra flesta lektioner. UKÄ efterlyser bättre kurslitteratur på en turismutbildning. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter.

Opinion


”Lärverktyg ger högre kunskap”

I en debattartikel i Skolvärlden den 21 augusti förklarar vi att det nya skolforskningsinstitutet ska studera val av effektiva lärverktyg. Det kommer att främja lärares kunskap att välja lärverktyg och läromedel. Det vill också Svenska Läromedel främja med sin nya kvalitetspolicy.

Länk till Skolvärlden
Länk till kvalitetspolicyn

Bevakning


Mer tid för lärande

Kampanjen Mer tid för lärande driver frågorna 1. Skapa mer tid för mötet mellan lärare och elev 2. Fyll digitaliseringen med innehåll och 3. Gör skolan mer likvärdig. Alla frågorna har varit i fokus inför valet. MTFL har bidragit med rapporten Dags att ta Sverige tillbaka till PISA-toppen. Det är tydligt att tryckta och digitala läromedel är ett av svaren på de tre frågorna.

Länk till Dags att ta Sverige tillbaka till PISA-toppen

Majoriteten av finska lärare använder läromedel

Den finska Utbildningsstyrelsen granskar regelbundet undervisningen. Läromedel är en parameter.

En rapport från 2011 avser Historia och Samhällslära. Av lärarna i undersökningen uppgav 92 procent att de har nytta av läroböcker i Historia eller Samhällslära ofta eller nästan alltid och 81 procent uppgav att läroboken är en viktig informationskälla. Lärarna använder också internet mycket samt dagstidningar och tidskrifter. Självproducerat material används av 59 procent av respondenterna.

En annan rapport från 2012 behandlar Naturvetenskaper. Av lärare i Geografi använder 75 procent läroböcker på alla eller nästan alla lektioner. För lärare i Kemi är siffran 76 procent. Annat undervisningsmaterial används också.

Vi reflekterar att finska lärare i hög utsträckning använder läromedel som grund i undervisningen och kompletterar med många olika undervisningsmaterial. Om förlagsutgivna läromedel med det centrala innehållet också i Sverige var en självklar del i undervisningen skulle kunskapsresultaten vara högre.

Rapporterna har sammanfattningar på svenska som inte behandlar läromedel. Texten ovan är en icke-professionell översättning. Den noggranna läsaren bör ta del av rapporterna i sin helhet.

Lärarna i Säter vill ha aktuella läromedel

Lärarna i Klockarskolan i Säter tycker det är hög tid att byta ut läromedel som är anpassade till den gamla läroplanen LPO94, rapporterar Dala-Demokraten den 4 juni under rubriken ”Behöver pengar till läromedel”. Förvaltningschefen ska undersöka om det är möjligt att ta 315 000 kr ur den centrala reserven.

Vi hoppas förstås att lärare och elever på Klockarskolan fick börja höstterminen med verktyg som enkelt ger de tillgång till det centrala innehållet till varje lektion.

Länk till Dala-Demokraten

Skolforum

Delta i Jakten på framtidens skola på Skolforum på Stockholmsmässan måndag-tisdag 27-28 oktober. Det är hög tid att skaffa biljett om du inte redan har gjort det. Lärare får möjligheter att utvecklas och diskutera karriär med arbetsgivare. OECD:s Andreas Schleicher talar under rubriken One way to Pisa, Skolverkets generaldirektör Anna Ekström om Åtgärder för att minska skillnaderna mellan svenska skolor och Marie Linvall Wahlberg under rubriken Ställ frågor i stället för svar – om kollegialt lärande.

UKÄ efterlyser bättre kurslitteratur i turismutbildning

Universitetskanslersämbetet kritiserar kandidatexamen i turism vid Linköpings Universitet. Studenternas examensarbeten är inte vetenskapliga nog. Undervisningen är inte heller tillräckligt kopplad till aktuell forskning. Det förekommer också att kurslitteraturen alltför mycket hämtas från andra ämnen.

Länk till Linköpings Universitet

”Lärverktyg ger högre kunskap”

Publicerad: 21 augusti, 2014 under: Debattartiklar

I en debattartikel i Skolvärlden förklarar vi att det nya skolforskningsinstitutet ska studera val av effektiva lärverktyg. Det kommer att främja lärares kunskap att välja lärverktyg och läromedel. Det vill också Svenska Läromedel främja med sin kvalitetspolicy.

”Läromedel lärarens viktigaste verktyg”

Publicerad: 1 juli, 2014 under: Debattartiklar

Läraren Lilibet Gustafsson förklarade i Norrköpings Tidningar att lärare och elever på Grosvadsskolan saknar läromedel men att Finspångs kommun avvisat hennes begäran om anslag. I en debattartikel påpekar vi att huvudmannen har ett ansvar för att det finns läromedel av god kvalitet och att lärare, elever och föräldrar skulle välkomna att kommunpolitikerna lyssnade på Lilibet Gustafsson.

”Lärare larmade om bristen på skolböcker”

Publicerad: 23 juni, 2014 under: Nyheter

Läraren Lilibet Gustafsson uppgav nyligen för kommunfullmäktige i Finspång att eleverna i Grosvadskolan i flera år saknat läroböcker i de flesta ämnen och att lärare därför olagligt kopierar hela böcker. Utbildningsrådet Ulrika Jeansson förklarade att det inte är kommunens utan rektors ansvar. Skolinspektionen, som flera gånger pekat på bristen på läromedel och huvudmannens yttersta ansvar, skulle inte hålla med.

Länk till Norrköping Tidningar

Nyhetsbrev nr 5

Publicerad: 16 juni, 2014 under: Nyhetsbrev

Föräldern Lotta i Lomma som inte kan delaktig i sina barns lärande när de saknar läroböcker. Höganäs satsar på läromedel. Kampanjen Mer tid för lärande har en debatt i Almedalen. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter. 

Opinion

”Hur kommer det sig att elever saknar böcker i ’bästa skolkommunen’?”

Det frågar sig föräldern Lotta i en insändare i Sydsvenskan den 10 maj. Hon förklarar att två klasser i en skola i Lomma saknar läroböcker i både SO, NO och matte. De tioåriga eleverna får i stället klara sig med sina lektionsanteckningar. Enligt Lotta är granskade läroböcker en förutsättning för att föräldrar ska kunna vara delaktiga i sina barns utbildning.

Vi reflekterar att Lotta med granskning avser den omsorgsfulla utvecklingsprocess som författare och läromedelsförlag har för alla sina läromedel. Lomma har en skola i vilken många elever får höga betyg. Men om eleverna inte får läromedel i alla ämnen, ger inte skolan dem bästa förutsättningar att maximalt utveckla kunskaper och värden.

Länk till Sydsvenskan

Bevakning


Teknik – gör det osynliga synligt

I denna kvalitetsgranskning 2014:04 granskar Skolinspektionen undervisningen i ämnet Teknik i 22 grundskolor. Skolinspektionen konstaterar bl.a. att undervisningen alltför sällan utgår från elevernas intressen, behov och erfarenheter. Undervisningen utgår också alltför sällan från kursplanen.

Följande är redigerade citat om läromedel ur rapporten.

Enligt Skolinspektionen förutsätter undervisning enligt läroplanen att det finns tillgång till adekvat lärarkompetens och ändamålsenliga lokaler, läromedel, utrustning och materiel.

Emellertid används läroböcker i Teknik i liten utsträckning, särskilt i de lägre årskurserna. Ibland upplever lärarna det som ett bekymmer att de inte har tillgång till lämpliga läroböcker och andra läromedel i Teknik. De saknar exempelvis möjlighet att kunna få stöd och inspiration av ett lämpligt läromedel i sin planering av Teknikundervisningen. Många lärare får ägna mycket tid åt att leta lämpliga texter, bilder och arbetsuppgifter på internet för att använda till de arbetsområden som planeras.

Flera skolor behöver förbättra tillgången till läromedel, utrustning och materiel för Teknikundervisningen, så att det är möjligt att genomföra Teknikundervisning enligt kursplanen. Det krävs emellertid mycket integritet för att Tekniklärare ska föra fram krav på mer tid för Teknikundervisningen eller inköp av läromedel, utrustning och materiel, även om dessa krav skulle vara rättmätiga.

Skolinspektionen påpekar att lärare som inte har tillräcklig kompetens, ibland förlitar sig oreflekterat på färdiga läromedelskoncept för undervisning i Teknik. Ett problem är att läromedel för NO-ämnen används i Teknik.

Länk till Skolinspektionens rapport

”Hit går skolans extramiljoner”

Höganäs kommun satsar 5 miljoner kr extra på skolan rapporterar Helsingsborgs Dagblad den 26 maj. En skola får nya paviljonger, timplanen i Matematik utökas i grundskolan och en specialpedagog ska anställas. Drygt 2 miljoner kr läggs på läromedel inom förskola och grundskola. Även fristående skolor får del av miljonerna.

Vi reflekterar att även Höganäs är en kommun i vilken många elever får höga betyg. Men till skillnad från Lomma, inser kommunpolitikerna i Höganäs att lärare med läromedel till varje lektion enkelt har tillgång till den kunskap som krävs för att nå alla betygskrav.

Länk till Helsingsborgs Dagblad

”Lärarkritik mot brist på utbildning inom IT”

I Västerås har alla elever i årskurs 6-9 egna datorer men flera lärare är kritiska, rapporterar Sveriges Radio P4 Västmanland den 6 maj. Lärarna har fått för lite kompetensutveckling, uppger vissa. Andra lärare menar att det råder brist på färdigt digitalt material och att lärarna förväntas göra detta själva. Men många lärare menar att det inte går att skippa böckerna.

Vi reflekterar att det både går att skippa läroböckerna och låta elever få mer tid för mötet med läraren om skolan skaffar digitala läromedel. Det finns i dag digitala läromedel, som har samma kvalitet som läroböcker, för alla ämnen och kurser. Det är lärare och elever som ska välja vad som är bäst för varje undervisningssituation.

Länk till Sveriges Radio P4 Västmanland

Mer tid för lärande i Almedalen

Kampanjen Mer tid för lärande MTFL driver tre frågor: 1. Skapa tid för mötet mellan lärare och elev 2. Fyll digitaliseringen med innehåll och 3. Skapa en likvärdig skola.

Dessa frågor och hur Sverige ska anta PISA-utmaningen är utgångspunkten för MTFL:s seminarium i Almedalen med läromedelsförläggare, lärare och skolpolitiker. Kanske är en satsning på läromedel den åtgärd som snabbast kan ge effekt.

Tid: Tisdag 1 juli kl. 12.30-13.45

Plats: Drottens ruin