”Lärare larmade om bristen på skolböcker”

Publicerad: 23 juni, 2014 under: Nyheter

Läraren Lilibet Gustafsson uppgav nyligen för kommunfullmäktige i Finspång att eleverna i Grosvadskolan i flera år saknat läroböcker i de flesta ämnen och att lärare därför olagligt kopierar hela böcker. Utbildningsrådet Ulrika Jeansson förklarade att det inte är kommunens utan rektors ansvar. Skolinspektionen, som flera gånger pekat på bristen på läromedel och huvudmannens yttersta ansvar, skulle inte hålla med.

Länk till Norrköping Tidningar

Nyhetsbrev nr 5

Publicerad: 16 juni, 2014 under: Nyhetsbrev

Föräldern Lotta i Lomma som inte kan delaktig i sina barns lärande när de saknar läroböcker. Höganäs satsar på läromedel. Kampanjen Mer tid för lärande har en debatt i Almedalen. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter. 

Opinion

”Hur kommer det sig att elever saknar böcker i ’bästa skolkommunen’?”

Det frågar sig föräldern Lotta i en insändare i Sydsvenskan den 10 maj. Hon förklarar att två klasser i en skola i Lomma saknar läroböcker i både SO, NO och matte. De tioåriga eleverna får i stället klara sig med sina lektionsanteckningar. Enligt Lotta är granskade läroböcker en förutsättning för att föräldrar ska kunna vara delaktiga i sina barns utbildning.

Vi reflekterar att Lotta med granskning avser den omsorgsfulla utvecklingsprocess som författare och läromedelsförlag har för alla sina läromedel. Lomma har en skola i vilken många elever får höga betyg. Men om eleverna inte får läromedel i alla ämnen, ger inte skolan dem bästa förutsättningar att maximalt utveckla kunskaper och värden.

Länk till Sydsvenskan

Bevakning


Teknik – gör det osynliga synligt

I denna kvalitetsgranskning 2014:04 granskar Skolinspektionen undervisningen i ämnet Teknik i 22 grundskolor. Skolinspektionen konstaterar bl.a. att undervisningen alltför sällan utgår från elevernas intressen, behov och erfarenheter. Undervisningen utgår också alltför sällan från kursplanen.

Följande är redigerade citat om läromedel ur rapporten.

Enligt Skolinspektionen förutsätter undervisning enligt läroplanen att det finns tillgång till adekvat lärarkompetens och ändamålsenliga lokaler, läromedel, utrustning och materiel.

Emellertid används läroböcker i Teknik i liten utsträckning, särskilt i de lägre årskurserna. Ibland upplever lärarna det som ett bekymmer att de inte har tillgång till lämpliga läroböcker och andra läromedel i Teknik. De saknar exempelvis möjlighet att kunna få stöd och inspiration av ett lämpligt läromedel i sin planering av Teknikundervisningen. Många lärare får ägna mycket tid åt att leta lämpliga texter, bilder och arbetsuppgifter på internet för att använda till de arbetsområden som planeras.

Flera skolor behöver förbättra tillgången till läromedel, utrustning och materiel för Teknikundervisningen, så att det är möjligt att genomföra Teknikundervisning enligt kursplanen. Det krävs emellertid mycket integritet för att Tekniklärare ska föra fram krav på mer tid för Teknikundervisningen eller inköp av läromedel, utrustning och materiel, även om dessa krav skulle vara rättmätiga.

Skolinspektionen påpekar att lärare som inte har tillräcklig kompetens, ibland förlitar sig oreflekterat på färdiga läromedelskoncept för undervisning i Teknik. Ett problem är att läromedel för NO-ämnen används i Teknik.

Länk till Skolinspektionens rapport

”Hit går skolans extramiljoner”

Höganäs kommun satsar 5 miljoner kr extra på skolan rapporterar Helsingsborgs Dagblad den 26 maj. En skola får nya paviljonger, timplanen i Matematik utökas i grundskolan och en specialpedagog ska anställas. Drygt 2 miljoner kr läggs på läromedel inom förskola och grundskola. Även fristående skolor får del av miljonerna.

Vi reflekterar att även Höganäs är en kommun i vilken många elever får höga betyg. Men till skillnad från Lomma, inser kommunpolitikerna i Höganäs att lärare med läromedel till varje lektion enkelt har tillgång till den kunskap som krävs för att nå alla betygskrav.

Länk till Helsingsborgs Dagblad

”Lärarkritik mot brist på utbildning inom IT”

I Västerås har alla elever i årskurs 6-9 egna datorer men flera lärare är kritiska, rapporterar Sveriges Radio P4 Västmanland den 6 maj. Lärarna har fått för lite kompetensutveckling, uppger vissa. Andra lärare menar att det råder brist på färdigt digitalt material och att lärarna förväntas göra detta själva. Men många lärare menar att det inte går att skippa böckerna.

Vi reflekterar att det både går att skippa läroböckerna och låta elever få mer tid för mötet med läraren om skolan skaffar digitala läromedel. Det finns i dag digitala läromedel, som har samma kvalitet som läroböcker, för alla ämnen och kurser. Det är lärare och elever som ska välja vad som är bäst för varje undervisningssituation.

Länk till Sveriges Radio P4 Västmanland

Mer tid för lärande i Almedalen

Kampanjen Mer tid för lärande MTFL driver tre frågor: 1. Skapa tid för mötet mellan lärare och elev 2. Fyll digitaliseringen med innehåll och 3. Skapa en likvärdig skola.

Dessa frågor och hur Sverige ska anta PISA-utmaningen är utgångspunkten för MTFL:s seminarium i Almedalen med läromedelsförläggare, lärare och skolpolitiker. Kanske är en satsning på läromedel den åtgärd som snabbast kan ge effekt.

Tid: Tisdag 1 juli kl. 12.30-13.45

Plats: Drottens ruin

Anteckningar på lektioner kan inte ersätta läroböcker

Publicerad: 26 maj, 2014 under: Debattartiklar

I en debattartikel i Sydsvenskan tar vi upp skolan i Lomma. Den fungerar väl men föräldern Lotta förklarar i Sydsvenskan att hon känner sig utesluten från att vara delaktig sina barns lärande eftersom de saknar läroböcker. Vi replikerar att man Lomma i lutat sig tillbaka och inte låter varje elev utvecklas efter sina egna ttningar. Tioåringars lektionsanteckningar kan inte ersätta auktoriserade läroböcker som följer läroplanen, har beprövad metodik och hög kvalitet.

Nationell IT-strategi för läromedel

Publicerad: 4 maj, 2014 under: Yttranden

Nationellt Forum för skolans digitalisering, som drivs av Sveriges Kommuner med flera organisationer som deltagare, har Nationella strategi-bloggen. På bloggen diskuteras en nationell IT-strategi förskolan. Svenska Läromedel gör den 4 maj 2014 ett inlägg.

Lättläst SOU 2013:58

Publicerad: 17 januari, 2014 under: Yttranden

Svenska Läromedel yttrar sig till kulturdepartementet över betänkandet Lättläst SOU 2013:58 och menar att staten har ett ansvar för att alla med stora svårigheter att läsa får texter som de kan tillägna sig. Vi framför synpunkter på hur det ansvaret bör organiseras.